Třetí a čtvrtý výpal

Během jednoho víkendu tentokrát padly výstřely hned dva.Pec prodělala několik úprav, jejichž důsledkem, mimo jiné, bylo podstatné dotěsnění prostoru kolem hořáků, kde docházelo vlivem tepla z pece k prohnutí předního dílu u hořáků. S Vaškem jsme se chopili materiálu, nářadí a svářečky a rychle jsme problém vyřešili.  Tím ale vznikl problém jiný, a to ten, že pec měla při vyšším výkonu nedostatek kyslíku, takže tentokrát pro změnu výpal proběhl v silně redukční atmosféřa a mám takové tušení, že výsledky dokážu zopakovat jen těžko.