Výlet za yamadori – druhý

Dnes jsme s tátou vyrazili pro dva předem vyhlídnuté jilmy a jeden habr. V místní lokalitě nedaleko Nýřan, jsou pod dráty el. vedení  občas tyto stromy prořezávány a nechají se zde najít poměrně slušné základy pro bonsaje. Právě občasné prořezávky zajišťují, že některé kmeny mají slušnou konicitu. Kdo někdy kopal silnější jilm ví, že jsou to velmi statní soupeři. Jejich dužnaté kořeny dokáží vzdorovat vyviklání a tak se musí poctivě podkopat a přetnout kůlový kořen. Po vyzvednutí těchto listnáčů kořenový bal rozebírám ihned na místě, protože v převážné většině je kořenový systém v této lokalitě velmi kvalitní s dostatkem vlásečnicových kořínků. Po zabalení a přípravě na převoz domů by mělo být naprostou samozřejmostí po sobě místo kopání uklidit. Pak rychle domů vše zasadit do předem připraveného substrátu…