P. mugo SHOHIN

Toto mugo jsem cíleně předpěstovával asi pět let ve volné půdě z běžného školkařského materiálu. Rád bych založil menší shohinovou kolekci, aby si měly děti s čím hrát a nenásilně je tak zasvěcoval bonsajovému umění. Starší syn Vašík si oblíbil právě tuto borovičku a pozvolna s ní začínáme pracovat. V současné době se borovička nachází na startovní čáře své bonsajové kariéry. Celému stromku dominuje  jin, který je tvarově velice zajímavý a chtěli bychom ho v budoucnu celý zachovat. Při prvním tvarování jsme věnovali opracování  jinu poměrně dost času, protože bude jedním ze stěžejních prvků této šohinové polokaskády. Věškeré úpravy jsme prováděli pomocí speciálních dlát na opracování mrtvého dřeva. V této velikosti jde o velice náročnou a jemnou práci a vše se musí předem důkladně promyslet, protože větší odebrání dřevní hmoty znamená nenávratné porušení proporcí. Po prvním opracování jinu jsem spokojený a v budoucnu se budu soustředit na jeho údržbu a další opracování jemných detailů s použitím mosazného kartáčku.
Po založení hrubé kostry stromu jsme se výhledově shodli na založení shari, které pravděpodobně bude zasahovat z kmene až do polokaskádové části stromu. Samozřejmostí bude také pěstování jemného obrostu. Do budoucna se také počítá se zmenšením jehlic na nějakou rozumnou délku, protože v současném stavu je velice dlouhé. Příští rok v létě dojde na přesazení do první bosajové misky z dílny mého kamaráda Pavla W.
Průměr kmene nad substrátem 5cm předurčuje slibnou shohinovou budoucnost. Výška po prvním tvarování je 17cm.