Osmý výpal

Osmý výpal proběhl v duchu zkoušek nových tvarů, teploty a glazur. Na poprvé to většinou nedopadlo špatně, pec běží v lepším režimu, než dřív, kdy byla trochu přidušená, zase to nebude tak zajímavý, pokud jde o překvapení po otevření pece. Ale dost často je třeba výsledek zopakovat s co největší barevnou přesností, tak se to hodí. Tentokrát bylo v peci i pár větších kousků, něco pro Vláďu Vinického a Milana Hupáka.