Merklín 2013

Prvního a druhého června 2013 proběhlo další setkání bonsajových nadšenců v Merklíně. Vzhledem k špatnénu počasí, které panovalo už několik týdnů před akcí, jsme stále s většími obavami sledovali, jak se termín blíží. Déšť samozřejmě nezklamal a pokračoval vesele a prakticky nepřetržitě po celou dobu příprav i vlastní akce o víkendu. Musíme ale říct, že přes to všechno byla účast skalních příznivců velice slušná a celkově se akce opět podařila. Bohužel došlo k narušení řady doprovodných akcí, které se měly konat pod širým nebem, což nebylo možné a pohyb mezi jednotlivými stánky připomínal trochu vojenské cvičení v listopadu. Vlastní výstavu stromů letos také oživily exponáty kolegů z Polska a Německa. Pro nás s Vaškem bylo také milým překvapením, že i přes tuto konkurenci porota vybrala Vaškovo borovici jako strom výstavy…….po loňském prvenství s břízou je to tedy už druhé vítězství v řadě.

Všem organizátorům a pomocníkům chceme poděkovat za obětavost a výdrž a držíme palce ročníku 2014, kterému snad bude počasí víc přát.