Evoluce… Borová kaskáda

Když jsem před lety objevil tuto borovou kaskádu, tak jsem ještě netušil, jak velký potenciál v sobě tato jamadori ukrývá. V roce 2010 jsme s otcem tuto zajímavou borovici vyzvedli a zasadili do dřevěné bedny v pozici, ve které rostla na původním stanovišti (obr.1). Aklimatizace po vyzvednutí proběhla více než dobře – velká spousta pupenů na starých větvích a stříbřitě zelená barva jehlic. To byl jasný signál, že je vše v nejlepším pořádku.
V roce 2012 jsme byli připraveni rozvinout myšlenku, kterou jsme při vyzvedávání stromu měli v hlavě. Pomocí extrémních ohybů zkompaktnit borovici v elegantní kaskádu. Nejprve bylo nutné odstranit silnou větev, nesoucí i méně kvalitní obrost. Ze zbytku této větve byl vytvořen krátký jin, na který navazuje rozsáhlý úsek shari. Tento probíhá celým kmenem. Dalším plus pro odstranění této větve byl i přírodní jin, který se ukrýval těsně za odstraněnou větví. Dále bylo v plánu přemístit zbylou část zelené hmoty vzhůru, blíže ke kmeni. Jelikož byla větev pružná, opatrným ohýbáním a následnou fixací drátem se podařilo tuto část dostat alespoň na dosah budoucímu záměru. Tyto zákroky proběhly na jaře 2012. Na předchozí práce strom reagoval vyrovnaným růstem (obr.2). Mohli jsme tak v klidu plánovat další úpravy jamadori…
Evoluce se dala do pohybu…
V únoru 2013 bylo rozhodnuto o dalším postupu tvarování. Bylo nutné přepracovat průběh pokračování kmene směrem vzhůru tak, aby co možná nejplynuleji navazoval na předchozí dynamický úsek. Ohýbaná část byla zpevněna bandáží a jako výztuhy byly použity podélné dlahy z hliníkového drátu. Poté následovalo hrubé vydrátování budoucí kostry koruny. Před samotným ohýbáním jsme ještě namontovali železnou tyč, ke které byl ohyb následně fixován. Nejnáročnější částí této operace bylo přetočení větve o devadesát stupňů podél její osy v pravo (obr.3 a 4). Po prvotním „přečtení“ této ohýbané části větve jsme si byli vědomi toho, že budeme větev přetáčet proti směru růstu dřeva. V průběhu pomalého přetáčení bylo patrné podélné praskání větve. Po předchozích zkušenostech a zvládnutí technik extrémních ohybů víme, že tyto delší trhliny „po dřevě“ jsou pro strom bezpečné. Tento náročnější zákrok borovice přestála bez nejmenších známek poškození, ovšem ten nejtěžší zákrok, měl teprve přijít….
Po necelém roce, na konci listopadu 2013, byl připraven pravý recept, jak na maximum využít potenciál této jamadori rostliny. Došlo na radikální přepracování dlouhého, rovného úseku kmene. Po předchozích pracích na tomto poměrně starém stromu jsme věděli, že dřevo je velmi tvrdé a dát do pohybu téměř demicentimetrový kmen bude vyžadovat také odpovídající vybavení. Velice důležitý fakt byl, že jsme věděli o pravotočivém růstu stomu podél celé jeho osy. Toho jsme hodlali využít k extrémnímu ohybu, který byl rozložen do dvou etep. Ta první obnášela tu náročnější část. Pomocí ocelové tyče, dřevěné rozporky a závitových nástrojů jsme dali do pohybu tuto zdánlivě netvarovatelnou část kmene. Celá montáž byla velice důkladně napasována a uchycena pomocí měděných drátů. V místech, kde byl koncentrován tlak, jsme podkládali nástroje tvrdou pryží. V průběhu tří hodin se podařilo „vyrobit“ vcelku uspokojivý ohyb (obr.5 – 11). Tím byla u konce první část přepracování této části rostliny. Dotažení ohybu na únosné maximum jsme naplánovali na léto 2014.
Po půlroční, velmi výborné regeneraci, následovala druhá fáze dokončení ohybu. Došlo k odstranění původní montáže, kterou nahradilo estetičtější zařízení, pomocí kterého byl ohyb dotažen na samou mez svých současných možností. Z obrázků (obr.12 a 13) je zřejmé, že se tímto  podařilo o výrazný kus budoucí kompozici priblížit k bázi kmene. Na konci „přípravy“ jamadori jsme byli s otcem velmi spokojeni, protože kmen získal tolik potřebnou dynamiku ve střední části kmene (obr.14). Také se podařilo esteticky propojit původní úseky s výrazným pohybem. V průběhu léta 2014 proběhla i běžná letní údržba. Jelikož borovice od samého vyzvednutí reagovala na veškeré zákroky velice dobře, vybrali jsme ji pro demo na mezinárodní výstavě ČBA v Kroměříři (obr.15).
Při samotné ukázce tvarování bylo cílem dokončit poslední část etapy utváření nové podoby stromu. Naplánována byla jasná definice koruny a co možná nejpreciznější rozložení obrostu do jednotlivých pater, které je velice důležité pro další vývoj kvalitního obrostu. Tomu předcházelo tříhodinové, velmi intenzivní drátování větví. Na drátování samotné kladu velmi vysoké nároky. Zvláště pak na jeho vysokou pevnost a estetické provedení (obr.16). Na závěr zbývalo jen do nejjemněších větví vydrátovanou korunu vytvarovat (obr.17 – 21). Po malé chvíli se díky kvalitně připravenému obrostu podařilo založit kompaktní korunu s velice dobrým základem všech kosterních větví (obr.22 – 23).
Pouhých pět pěstebních sezon od vyzvednutí této jamadori postačilo k radikální proměně. Díky intenzivní pěstitelské péči a cílenému tvarování se během krátké doby podařilo připravit velice slušný základ bonsaje. Ten dlouhodobý proces utváření kvalitní rostliny je ale teprve na svém začátku.
Následné přesazení, pravděpodobně na jaře 2015 a další cílené pěstitelské zákroky, dají vyniknout té pravé kráse této neobyčejné jamadori, kterou se pomocí kreativního přístupu k rostlině podařilo mnohonásobně zhodnotit. Toto byla jen krátká část evoluce jedné jamadori, která prošla naší bonsajovou dílnou v Nýřanech…