„Držák“

Příběh tohoto modřínu začíná v roce 2008, kdy jsme na jarní výpravě za jamadori náhodou narazili na výbornou modřínovou lokalitu. Jelikož jsme se pohybovali na hranici CHKO a neznali jsme přesnou polohu hranic oblasti, jsme se rozloučili a s respektem odešli. I když tento modřín na místě nevypadal nějak vábně, jistý potenciál jsme s tátou vycítili. V průběhu příprav na jamadori sezonu 2009, jsme si vzpoměli i na tuto modřínovou lokalitu. Po podrobnějším prostudování mapy jsme zjistili, že k hranicím CHKO máme ještě šest kilometrů a bude možné tuto rostlinu legálně získat.
V polovině března 2009 jsme s tátou vyrazili pro tento modřín. Vyzvednutí bylo bezproblémové, ale po návratu domů nás čekalo velice nepříjemné zjištění. Při sázení jamadori se nám bal rozpadl a popravdě, když jsme viděli, co má modřín udržet naživu, tak jsme strom zasadili s nulovou šancí na přežití. Domnělé jemné kořeny byly totiž od sousedního modřínu. Po této zkušenosti jsme již o dost opatrnější a dodnes před každým vyzvedáváním rostlin velmi důkladně ohledáváme kořenový bal a také podloží v blízkosti rostliny. Proto máme také již velmi vysokou úspěšnost přijmutí vyzvedávaných rostlin a ztráty máme opravdu minimální.
V případě této rostliny nám ale nahrálo štěstí a v červnu 2009 modřín velmi váhavě ukázal nějaké slabé přírůstky. Po zbytek růstové sezony se již nijak výrazněji modřín neprojevil. V následujících pěstebních sezonách se ovšem rostlina nádherně „opřela“ a bylo možné postupně připravit potřebný obrost pro první tvarování, které se uskutečnilo na konci února 2012.
Při prvním tvarování bylo nejdůležitějším úkolem přesunout poměrně silnou větev a nový terminál proti pozorovateli. Toto je patrné z bočního pohledu. Po prvním tvarování tento modřínový „Držák“ reagoval velmi dobře a v průběhu sezony 2012 přibyly nové větve v horní části koruny. Další tvarování se uskutečnilo 1 ledna 2013, kdy byl již znatelnější záměr budoucího vzhledu bonsaje. Došlo na další dotažení terminálu proti pozorovateli a na již detailnější roztvarování jemného obrostu. Na jaře byl modřín poprvé přesazen do první bonsajové misky od Pavla Weingärtnera.
Původní zajímavý jin se nám ale do zamýšlené budoucí koncepce koruny příliš nehodí a v průběhu úprav modřínu postupně jin odlehčujeme a zakracujeme. Po posledních úpravách na konci prosince 2013 jsme si s tátou pohrávali i s myšlenkou, že celý jin odstraníme, čímž získáme perfektní pohled na předpisové nasazení kosterní větve vyrůstající za ním. Dalším důležitým krokem bylo přetažení celého vrcholu výrazněji vlevo, což umožnilo snížení stromu a také již jasně definovalo celkový vzhled stromu. Výška stromu je 54cm.