Druhý výpal

Po zkušenostech z prvního výpalu, kdy byla celý akce hodně oxidační, jsem tentokrát chtěl kyslíku ubrat a hlavně vyzkoušet glazury.