Bonsai

V této části stránek se v jednotlivých rubrikách budou objevovat krátké reportáže s fotodokumentací
týkající se bonsají a věcí s tímto uměním spojených.