Alpy 2013

V sobotu 5. 9. 2013 jsme s tátou vyrazili na zahraniční výlet do hor. Našim cílem byly vysokohorské partie porostů p. mugo. Nejeli jsme úplně na slepo. Táta se již v těchto lokalitách pohyboval někdy před patnácti lety a tak nebyl velký problém tyto rozsáhlé porosty kleče najít. Po přibližně dvou kilometrech chůze jsme dorazili do suťových polí, kde se tyto nádherné a velice staré stromy nacházely. Po překročení souvislého porostu kleče jsme vstoupili do již holých částí suťového pole, kde se příležitostně nacházely soliterní exempláře. Tyto rostliny vykazovaly typické znaky pro růst v extrémních podmínkách. Silné, krátké kmeny plné dynamických změn růstu a rozsáhlé části mrtvého dřeva naznačovaly, v jak tvrdých podmínkách tyto skvostné borovice přežívají. I přes to vše byl kompaktní obrost ve velmi dobré kondici. Dostat se však k těmto kusům, i když nebyly daleko od sebe, bylo velice náročné. Vyrazili jsme jen nalehko s nejnutnějším vybavením pro horskou turistiku a tak jsme se nemohli dostat ke všem potencionálně zajímavým borovicím, které se monumentálně vyjímaly na obrovských kamenech. S přibývajícím adrenalinem jsem již tradičně zapomínal také fotit. Mnohdy to nebylo ani technicky možné, protože gravitace je neúprosná. Po čtyřech hodinách fyzicky náročných přesunech mezi balvany jsme se, i když neradi, museli vydat na cestu zpět k autu. Na zpáteční cestě jsme míjeli i velice zajímavé smrky. Tátovi nedalo se s jedním z nich zvěčnit. I když smrky nebyly cílem této výpravy, tak se nám neplánovaně podařilo o nějaký zakopnout. Tak na smrky snad někdy příště…